Tri Stack

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ Tri Stack ประหยัดพื้นที่ใช้สอยของฟิตเนสมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งบริหารกล้ามเนื้อได้ทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็น แขน หลัง อก สะโพก ขา หรือไหล่ ออกแบบมาให้เหมาะกับสรีระและท่าทางในการออกกำลังกาย โครงสร้างไททาเนี่ยมแข็งแร็ง คงทน ใช้งานได้ยาว ๆ


รายละเอียด

Dimension: 274 x 345 x 216 cm (L x W x H)
Weight Stack =  91 kg x 3
Weight = 573 kg
Hi-Lo Attachment Weight = 26.5 kg
No items found.